Korets bestyrelse

Bestyrelsen består i sæsonen 2021-2022 af

  • Jes Lemming (formand)
  • Kaj Rasmussen (næstformand)
  • Kirsten Sparre (kasserer)
  • Ulla Bladt (musikalsk sparringspartner)
  • Steen Rohde (referent)
  • Lisbeth Mathiasen


Bestyrelsen har det overordnede ansvar og sætter rammerne for det daglige arbejde, men vi forventer, at alle korets medlemmer deltager aktivt i korets drift ved at løse små eller store opgaver i forbindelse med koncerter og andre arrangementer.


Formandsoplæg