Privatlivspolitik for Koret Zenit

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Korets bestyrelse er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger.

Koret Zenit er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson:

Kaj Fredsgaard Rasmussen, mail: kis@rallekis.dk

Eller foreningens formand: Jes Lemming, mail: jeslemming50@gmail.com


Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun følgende almindelige personoplysninger: 

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, mailadresse, indmeldelsesdato.

Hvor indsamler vi oplysninger fra: Vi får alle ovennævnte oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

  • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbreve
  • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
  • At administrere din relation til foreningen.

Samtykke

Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit tilsagn, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – f.eks. til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Ved indbetaling af kontingent indbetaler du via din bank direkte til den bank foreningens kasserer benytter. Her opbevares dine oplysninger, der kun kan tilgås med NemID .

Vi sletter oplysninger om dig senest 1 år efter at dit medlemskab er ophørt. 

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) til evalueringer og afstemninger om sangvalget, så længe de har historisk værdi. (Normalt i den aktuelle sæson).

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 12.10.2020

Jes Lemming, Formand