Dirigent

Sarah Thordsen startede som Zenits dirigent i september 2017. Sarah er bachelor i sang og korledelse, og er i gang med en master i korledelse på konservatoriet i Aalborg.

Hun siger om sin undervisning:

Som korleder arbejder jeg meget med korets musikalitet og dets muligheder for at blive bedre sangere, både sammen og som solister. Ligesom i min soloundervisning tager jeg udgangspunkt i krop og teknik, men også i korets samlede og individuelle musikalitet.

Jeg arbejder ud fra en model kaldet Det Intelligente Kor, som er udviklet af professor på Det Jyske Musikkonservatorium Jim Daus Hjernøe. Metoden gør sangerne bevidste om deres mulighed for at påvirke musikken og udvikle deres eget og korets potentiale. Jeg styrker sangernes tro på sig selv og deres evne til at lytte, byde ind og skabe musik sammen.